Hvad fik I hug for i jeres afhandlinger?

Submitted by nowak on Tue, 05/09/2017 - 14:11
Forums

Formålet med denne debat er, at lære af andres fejl, så de gentages så få gange som muligt  :P

Mit speciale handlede om DARP i forbindelse med behovsstyret kollektiv trafik.

Jeg afprøvede min hybride Simulated Annealing heuristik (sammenkoblet med Tabu søgning) med forskellig seed til random algoritmen. Jeg troede jeg var smart, men det var jeg ikke.. godnat og sov godt ;)

Problemet var, at jeg ændrede på andre parametre samtidigt med anvendelsen af forskellige seeds til randomalgoritmen.