Ruteplanlægning

Submitted by nowak on Tue, 05/09/2017 - 14:38
Forums

Løsning af ruteplanlægningsproblemer med hjemmebryggede heuristikker eller via lineær programmering, er altid et weekendhit!! Se GLPK, som kan læse modeller skrevet i GNU mathprog. Disse modeller skal være formuleret lineært, hvorefter de kan løses matematisk til optimalitet. Denne proces kan være langsommelig i problemer med høj kompleksitet, hvorfor heuristikker[url] anvendes i stedet.