Fraps to youtube

Submitted by nowak on Wed, 05/10/2017 - 04:11
Forums

Her er min mencoder bash fil, når jeg konverterer store FRAPS filer til dejlige små .avi filer, som kan uploades på under 4589 timer til youtube.

Happy coding!

Code: [Select]

#!/bin/bash
SAVEIFS=$IFS
IFS=$(echo -en "\n\b")
for file in *.avi; do
/usr/bin/mencoder -ffourcc divx -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq:vbitrate=8096 -oac copy -slang eng -sws 2 -o out$file $file
done

Tags