Mplayer mangler korrekte shared libraries

Submitted by nowak on Thu, 05/11/2017 - 07:38
Forums

 

Mplayer er et dejligt videoafspilningsprogram, som desværre ikke virkede, efter en opgradering til den nyeste Kubuntu version 12.04 AKA Precise. Det skyldes en meget træls biblioteksfejl. Heldigvis er løsningen ekstremt nem.

Systeminfo

Code: [Select]

gnowak@T400:/usr/lib/x86_64-linux-gnu$ lsb_release -a
LSB Version:    core-2.0-amd64:core-2.0-noarch:core-3.0-amd64:core-3.0-noarch:core-3.1-amd64:core-3.1-noarch:core-3.2-amd64:core-3.2-noarch:core-4.0-amd64:core-4.0-noarch
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 12.04 LTS
Release:        12.04
Codename:       precise


Fejlenbeskrivelse
 

Code: [Select]

gnowak@T400:~$ mplayer
mplayer: error while loading shared libraries: libx264.so.106: cannot open shared object file: No such file or directory


Løsning

1) Find den libx264.so.X som findes på dit system via en søgning:

Code: [Select]

gnowak@T400:~$ sudo find /usr -iname 'libx264.so.*'
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libx264.so.120


2) På mit system er det version 120, så skal der laves et symbolsk link der pejer snyder mplayer, så den læser version "120" i stedet for "106", som den tror er den nyeste.

Code: [Select]

gnowak@T400:/usr/lib/x86_64-linux-gnu$ ln -s libx264.so.120 libx264.so.106

3) Bang! Mplayer virker igen.
 

Code: [Select]

gnowak@T400:/usr/lib/x86_64-linux-gnu$ mplayer
MPlayer SVN-r33107-4.4.5 (C) 2000-2011 MPlayer Team

Tags